Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše AJ

AJ
AJ

O třídě

V naší škole probíhá výuka AJ od prvního ročníku, čímž dětem dáváme více příležitostí se s angličtinou seznámit a pevněji si osvojit vše potřebné pro úspěšnou komunikaci. Mnohé děti takto přirozeně navazují na angličtinu, kterou se učily již ve mateřské škole nebo doma s rodiči.

Výuka AJ probíhá 2x týdně se střídáním kratší a delší hodiny - 45 a 90 minut (I. a II. trojročí) nebo 3x týdně (6. ročník). U výuky II. trojročí je také přítomen rodilý mluvčí společně s učitelem AJ, tímto je umožněna výuka v menších skupinkách a více prostoru pro konverzaci. Našim cílem je v posílit sebevědomí dětí při mluveném i psaném projevu a budovat jejich pozitivní vztah k angličtině.

Anglický jazyk vyučují:

Mgr. Eliška Procházková (výuka I. a II. trojročí)

Mgr. Věra Rittmannová (výuka I. trojročí)

Jamie Taylor - rodilý mluvčí (výuka II. trojročí)

Mgr. Jan Rozsíval (výuka III. trojročí)

CLIL

V naší škole využíváme integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka (tzv. CLIL - content integrated language learning). Jedná se o metodu, při které je školní předmět vyučován prostřednictvím cizího jazyka. Učitelé anglického jazyka často přizpůsobují obsah svých hodin ostatním předmětům, a zároveň jednou (I. trojročí) na 45 minut navštěvují hodiny svých kolegů a s dětmi společně pracují na právě probíraných tématech. Cílem této metody je přirozené použití cizího jazyka a zvýšení motivace dětí k získání anglické slovní zásoby v širším rozsahu. 

UMIMEANGLICKY.CZ

Naše škola má licenci na výukový program umimeanglicky.cz, se kterým pracují děti od 2. ročníku. S tímto programem pracujeme jak ve škole, tak ho můžete používat k domácímu procvičování. Na webu www.umimeanglicky.cz zvolí přihlášení vpravo nahoře, přihlašovací jméno = celé jméno a příjmení dítěte, heslo = monte.

V záložce Třída vpravo nahoře najdou děti pro určitá období "Domácí úkoly" - soubor cvičení a her, které vybíráme vždy pro konkrétní ročník. Při procvičování děti sbírají štíty, které ukazují, kolik úspěšných her už mají za sebou a v které kategorii. Děti zároveň vidí, kolik jejich spolužáků z ročníku už jednotlivé úkoly splnilo. K úkolům je potřeba mít zapnutý zvuk v PC nebo sluchátka.
S programem lze pracovat i bez přihlášení, což mohou využít doma zájemci z řad prvňáčků. Je jen omezen počet her a aktivit pro jeden den a žákům se neukládá jejich postup.

JOLLY PHONICS V NAŠÍ ŠKOLE

V 1. trojročí využíváme metodu Jolly Phonics. Podle ní se učí číst a psát děti ve Velké Británii, rozšířila se do světa a v poslední době i do některých škol v Česku. Postupuje podle jednotlivých anglických hlásek, každá hláska má k sobě příběh, písničku, pohyb a zvuk. Díky tomu se děti snáze naučí číst anglická slova a i když "se to jinak čte, jinak píše", má angličtina zákonitosti, které se dají naučit.

Pustťe si ukázku na 3 minuty ze ZŠ Hello Ostrava.

                             

Týdenní souhrny

Důležité informace

Školní rok 2023/2024

Děti 2.- 7. třídy již dostali složku minulý rok. Mohou použít stejnou nebo si pořídit novou. Žáci 4. A 5. ročníku pokračují ve slovníčku z minulého školního roku. Dále děti potřebují do hodin angličtiny pouzdro (včetně nůžek a lepidla), mazací tabulku s fixem a psací podložku, aby mohly pracovat na koberci.

Nově děti nedostávají měsíční plány. Veškerá probíraná látka bude zapsána v týdenních plánech, které obdrží od jejich třídní učitelky/učitele. Žáci 3.- 7. třídy si píší své slovníčky, které jsou na konci měsíce kontrolovány.

Aktuality

Rozvrh hodin

Konzultace


Pravidla konzultací

Na konzultace se rodič přihlásí přes webové stránky, vybere si příslušný termín a čas. (vybraný termín konzultací není rodiči potvrzen, nicméně učitel/učitelka je o vybraném termínu automaticky informován/a, je pro něj/ni závazný. Pokud by termín konzultací musel být ze strany učitele/učitelky změněn, učitel/ka bude rodiče v předstihu kontaktovat e-mailem).

Před konzultacemi si rodič připraví případné dotazy na učitele (konzultace jsou časově omezené! V případě, že rodič potřebuje více času, doporučujeme rezervovat si 2 časy za sebou, např. 14:00 – 14:15 i 14:15 – 14:30. Prosíme však, aby rodiče tuto možnost využívali pouze v nezbytných případech a po domluvě s učitelem/učitelkou).

Pokud probíhají konzultace online, je nutné, aby si dítě odneslo portfolio domů (s ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí, aby bylo dítě o termínu konzultací ze strany rodičů včasně informováno).

Na online konzultace/Meet se rodič bude hlásit skrze přihlašovací údaje dítěte do Google Glassroom (tj. pod doménou jmeno.prijmeni@zsnovysvet.cz).

Na online konzultacích je zapotřebí, aby rodič, dítě i pedagog měli zapnutou kameru a mikrofon.

https://meet.google.com/aqa-fnvd-syn


Rezervujte si termín konzultací