Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění z výuky (po dobu delší než 3 pracovní dny)

Omluvenka

Žádost o přestup 

Zápisový lístek do ŠD

Plná moc k vyzvednutí dítěte z ŠD

!DĚTEM A RODIČŮM! Kontakty na státní a nestátní specializovaná pracoviště v Opavě