Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Informace k zápisu

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče, zájemci, 

máme obrovskou radost, že zápis dětí proběhne u nás ve škole... :-)

Více informací k zápisu bude zveřejněno během 1. pololetí školního roku 2023/2024. 

Přemýšlíte, jak podpořit děti v jejich rozvoji? 

Můžete dělat následující: 

· Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.

· Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 

· Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.

· Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.

· Píše, čte či počítá Vaše dítě, nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 

· Zapojte se do dětských her a činností. 

· Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 

· Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 

· Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.

· Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz.

Těšíme se na Vaše děti i Vás. 

Hana Rozsíval Kroupová