Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Informace k zápisu

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis je určen pro děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk šesti let, nebo dětem, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.
Změna trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu se posuzuje ke dni podání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Montessori třídy Základní školy Nový svět, Opava, p. o.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2024/2025
do Montessori třídy Základní školy Nový svět, Opava, p. o.

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Kritéria pro přijetí dětí na Základní školu Nový svět, Opava, p.  o. pro školní rok 2024/2025

Test souladu s Montessori prostředím - Jaké oblasti budeme během zápisu pozorovat?  

Smysl pro řád, samostatná práce v připraveném prostředí 0 - 4 b.

Schopnost koncentrace 0 - 5 b. 

Respekt k pravidlům 0 - 5 b. 

Socializace - schopnost komunikovat/respektovat/řešit konflikt s vrstevníky 0 - 5 b. 

Socializace - schopnost komunikovat/respektovat/řešit konflikt s dospělými 0 - 5 b. 

Rezervační formulář k přihlášení na konkrétní čas v době 4. a 5. dubna 2024 naleznete ZDE

Vážení rodiče, po přihlášení do rezervačního systému Vám přijde automatické potvrzení Vaší registrace. Děkujeme za spolupráci. 

Jak můžete podpořit své dítě? 

· Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.

· Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 

· Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.

· Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.

· Píše, čte či počítá Vaše dítě, nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 

· Zapojte se do dětských her a činností. 

· Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 

· Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 

· Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.

· Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz.

Těšíme se na Vaše děti i Vás. 

Hana Rozsíval Kroupová

 

.