Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Pojištění žáků

Každý žák je pojištěn školou pro případ školního úrazu, škody a ztráty osobních věcí. 

Likvidaci vyřizuje hospodářka školy Bc. Nikola Krušberská - krusberska@zsnovysvet.cz

Je nutné při úrazu dodat lékařskou zprávu a hodnocení bolestného, při ztrátě pak předložit originál dokladu o zakoupení věci. 

Odškodné je zasíláno pojišťovnou na adresu, účet zákonného zástupce.