Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Výzva č. 56 MŠMT

Ve školním roce 2015/2016 jsme získali grant z výzvy č. 56 MŠMT. Obohatili jsme naši školní knihovnu o cca 220 knih. Žáci 4. ročníku se podívali do Londýna a učitelky si doplnily vzdělání v oblasti čtenářské gramotnosti, tj. absolvovaly 80 hodin RWCT lekcí.