Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Státní fond životního prostředí

 

        

Projekt byl úspěšně realizován od 1. 10. do 8. 10. 2019 v prostředí Karlova pod Pradědem.

Tento projekt je  spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (SFŽP ČR a MŽP)

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Projekt je již v současné době ukončen.

Ekologické přínosy budou pedagogové pozorovat v průběhu šk. roku 2019/2020 skrze EVVO aktivity podporované Magistrátem města Opavy, akce pořádané ZŠ Nový svět, Opava, p. o. či partnerských základních škol v Opavě a okolí.

Vyhodnocení přínosu ozdravného pobytu bude zaznamenáno v závěrečné EVVO zprávě školy či jej naleznete ZDE.

Cílem projektu bylo smysluplné a přínosné vyplnění času dětí ze ZŠ Nový svět, Opava, p. o. během ozdravného pobytu. Záměrem byla snaha poskytnout kvalitní environmentální program vedený zkušenými odborníky v oblasti Montessori pedagogiky a přírodních věd (z tohoto důvodu program realizovali pedagogové školy). Cílem bylo navázat na základní výuku žáků první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy základní školy, a tedy rozšířit znalosti a praktické dovednosti dětí o oblasti týkající se ochrany a péče o životní prostředí. Záměrem environmentální výuky bylo mimo jiné budování a posilování kladného vztahu dětí k přírodě a vedení dětí k zodpovědnému zacházení se životním prostředím.

Dílčí naplněné cíle environmentálního programu v rámci ozdravného pobytu:

Stanovené cíle na počátku projektu byly naplněny.

Fotogalerii naleznete ZDE