Školní jídelna

Stravování dětí je zajištěno ve vyhrazeném čase v jídelně-výdejně Slezského gymnázia.
Obědy nám dodává Zařízení školního stravování Matiční dům, příspěvková organizace, Rybí trh 7-8, Opava, 746 01.

 

Ve dnech od 4. 9. do 7. 9.  donesou žáci 1. ročníku třídní učitelce 40,- Kč za čip, který je zapotřebí k vydání obědu. 

 

Pokud je dítě nemocné, je možné vyzvednout si oběd do vlastního jídlonosiče od 11:30 do 12:.00.

Čipy mají k dispozici pedagogové ZŠ.