Aktuality

Žáci se zapojili do programu Fast ForWord a Reading Assistant

Tento styl výuky, který slaví ve světě již 20 let úspěšného praktikování, je založený na poznatcích neurovědy. Žáci se mohou za 6 měsíců posunout až o jednu úroveň Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vydáno 22. 10. 2017. , kroupova

Strašidýlkování ve školní družině...

Strašidelná akce školní družiny byla velice povedená.

Vydáno 20. 10. 2017. , kroupova

Kutali jsme a vyráběli...

Minulý týden se žáci 3. ročníku účastnili projektu horniny a nerosty.

Vydáno 20. 10. 2017. , kroupova

Planeta slovních druhů

"Bylo, nebylo, vesmírem putovala jedna planeta, na které vládl král...

Vydáno 19. 10. 2017. , kroupova

Jaká je skutečná „cena“ za banány na našem stole?

Na tuto otázku jsme hledali odpověď se čtvrťáky a páťáky.

Vydáno 15. 10. 2017. , kroupova