Zpět

Draci kolem nás...

Ve středeční ranní družině si děti společně četly Legendy o dracích.

Děti se dozvěděly, proč v Číně legendy o dracích vznikly a jaké vlastnosti a symboly draci znázorňují. Nikola